Beheer brandmeldinstallatie

Laat Al-Beveiliging uw brandmeldinstallatie beheren

Een brandmeldinstallatie dient maandelijks gecontroleerd te worden. U kunt deze taak uitbesteden aan Al-Beveiliging.

De betrouwbaarheid van een brandmeldinstallatie in een gebouw valt of staat bij het aantal onechte of ongewenste meldingen en storingen die deze installatie geeft. Deze meldingen worden vaak niet door de techniek van de brandmeldinstallatie veroorzaakt, maar door gebrekkig beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie.

Opgeleid Persoon (Beheerder brandmeldinstallatie)

Een brandmeldinstallatie welke gecertificeerd is dient maandelijks te worden gecontroleerd. Dit is een (wettelijke) eis voor de afgifte en de verlenging van het certificaat. Deze controle van de brandmeldinstallatie dient uitgevoerd te worden door een “opgeleid persoon”.

Uw brandmeldinstallatie in onze bekwame handen

U kunt niet zomaar iemand aanwijzen als opgeleid persoon. Hij of zij zal hiervoor een diploma moeten hebben of behalen. U kunt ervoor kiezen om zelf een beheerder op te leiden tot opgeleid persoon, echter u kunt deze taak ook uitbesteden aan ons. Wij nemen u dan alle zorg uit handen. Wij zorgen ervoor dat de maandelijkse controles worden uitgevoerd en deze worden bijgehouden in het logboek. Dus als de beheerder uit dienst gaat of (langdurig) ziek is hoeft u zich niet te bekommeren om de goede werking van uw brandmeldinstallatie.

Uw beveiliging, onze verantwoording

Wij kunnen deze dienst voor hele schappelijke kosten voor u verzorgen. Tevens is het mogelijk om deze werkzaamheden in de avonden, tijdens weekenden of op feestdagen te laten verrichten. Zonder extra kosten. Zo wordt de hinder van uw arbeidsproces tot een minimum beperkt, hoeft u geen medewerkers ons werktijd vrij te maken voor deze opleiding en werkzaamheden.

Op laste van de brandweer of uw verzekeraar heeft u een gecertificeerd systeem nodig, maar eigenlijk wilt u zich bezig houden met de core business van uw bedrijf. Laat de taken van het beheer van deze installatie aan ons over. Zo bent u ervan verzekerd dat het logboek correct wordt bijgehouden en de noodzakelijke maandelijkse controles worden uitgevoerd.

Wij verzorgen voor u de maandelijkse controles, 11 keer per jaar. De 12e keer wordt verzorgt door de onderhoudsmonteur, tijdens het jaarlijks onderhoud aan de brandmeldinstallatie.

De voordelen op een rij:

  • U hoeft niet meer om te kijken naar het verzorgen van de periodieke controles.
  • Bij uit dienst treden van de beheerder (of langdurige ziekte) lopen de werkzaamheden gewoon door.
  • Geen kosten voor (opfris) cursussen voor de opgeleid persoon.
  • Geen tijdsbesteding van uw medewerkers voor het uitvoeren van de controles en het volgen van (opfris) cursussen.
  • Uw arbeidsproces wordt niet gestoord doordat de controlewerkzaamheden buiten werktijd kunnen worden uitgevoerd.
  • Er worden indien nodig maatregelen getroffen (bijvoorbeeld richting de installateur).
  • Wij zorgen voor een keurig verzorgd logboek.
  • U ontvangt een rapport van de bevindingen.